Πολιτική ξενοδοχείου

Κρατήσεις – Ακυρώσεις
Προκαταβολή
Κρατήσεις
  • Κατάθεση μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας του πελάτη του ποσού που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού κόστους της κράτησης. Ελάχιστο ποσό προκαταβολής η μία (1) ημέρα.

Ακυρώσεις

  • Για ακυρώσεις τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την άφιξη, η προκαταβολή επιστρέφετε ολόκληρη χωρίς καμιά χρέωση ακυρωτικών.
  • Για ακυρώσεις αργότερα ή για «μη εμφάνιση», η προκαταβολή δεν επιστρέφετε.

Αλλαγές – Τροποποιήσεις

  • Για αύξηση ημερών διαμονής, ισχύει η πολιτική κρατήσεων και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης.
  • Για μείωση ημερών διαμονής, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων για τις ημέρες ακύρωσης.

Προπληρωμένη κράτηση (Εξόφληση του κόστους διαμονής πριν την άφιξη)

Ισχύει για τις αντίστοιχες κρατήσεις και μέσω της συνεργασίας μας με την Booking.com

Έκπτωση  από 15% – 25%

Κρατήσεις

  • Χρέωση της πιστωτικής κάρτας του πελάτη του ποσού που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος της διαμονής, μετά την έκπτωση.

Ακυρώσεις – Αλλαγές – Τροποποιήσεις

  • Η προπληρωμή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης, τροποποίησης ή μη εμφάνισης.

Επιπλέον κρεβάτι